ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Σύνδεσμος μας, υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών α) εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και β) πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

  • Διαχείριση Έργου (Project Management)
  • Εξαγωγικό εμπόριο και σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης πωλήσεων
  • Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες (αφορά και μεταποιητικές μικρές επιχειρήσεις)

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 86 ώρες και πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν, που διενεργούνται, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. Στους επιτυχόντες των εξετάσεων πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

  • τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης (e-learning) και
  • οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π.) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024, μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης (tele-proctoring), οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Οι συμμετέχοντες με την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (430,00 ευρώ μικτά ανά συμμετέχοντα).

Η συμμετοχή των ωφελούμενων (εργαζόμενων) στην Πράξη θα γίνει μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ωφελουμένων που προβλέπεται να δημοσιευτεί ΑΜΕΣΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2022.

Ο ΠΣΞ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ EMAIL ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.