ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2100;

Τα δάση θα ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο κλίμα. Τα θερμότερα κλίματα, οι μεγαλύτερες περίοδοι ανάπτυξης και οι αυξημένες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις CO2 μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των δέντρων. Από την άλλη, η αυξανόμενη συχνότητα και η ένταση διαταραχών όπως τα άγρια ζώα, τα παράσιτα οι εστίες και η πτώση του ανέμου μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη αποθήκευση βιομάζας στα δάση. Αναμένεται κάποια είδη δένδρων να μεταναστεύσουν σε βορειότερα κλίματα στην Ευρώπη και σε υψηλότερα υψόμετρα στα βουνά με αποτέλεσμα, τα δάση να επεκταθούν ή να συρρικνωθούν τοπικά.

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τις αλλαγές στην παγκόσμια δασική έκταση και την παραγωγικότητα περιορίζονται στον 21ο αιώνα. Μια πρόσφατη μελέτη διερεύνησε τι μπορεί να συμβεί στα δάση μετά το 2100. Μια τέτοια μακροπρόθεσμη ανάλυση είναι απαραίτητη για τη δασοκομία, επειδή πολλά είδη ξυλείας είναι μακρόβια, επομένως οι συνέπειες των αποφάσεων που λήφθηκαν αυτόν τον αιώνα θα επηρεάσουν την προσφορά άνθρακα και ξυλείας μετά το 2100.

Σε αυτή την πρόσφατη μελέτη, οι μελλοντικές προβολές πραγματοποιήθηκαν έως το έτος 2200. Αυτές οι προβλέψεις βασίζονται σε κλιματικά αποτελέσματα τεσσάρων κλιματικών μοντέλων τόσο για ένα σενάριο χαμηλού επιπέδου όσο και για ένα υψηλού επιπέδου κλιματικής αλλαγής. Βασίστηκε σε μια συνεχιζόμενη αλλά φθίνουσα αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού μετά το 2100, με σταθεροποίηση του το 2200. Η μελέτη επικεντρώθηκε μόνο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Να σημειωθεί πως οι πολιτικές για την αποθήκευση περισσότερου άνθρακα στα δάση ή τη χρήση ξυλώδους βιομάζας για παραγωγή ενέργειας δεν διερευνήθηκαν.

21ος αιώνας: περισσότερο δάσος, υψηλότερη προσφορά ξυλείας

Αρκετές μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τα δάση πιο παραγωγικά και η παγκόσμια δασική έκταση θα αυξηθεί από τώρα έως το 2100. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η παγκόσμια δασική έκταση μπορεί να αυξηθεί αυτόν τον αιώνα κατά 5% έως 7% για το σενάριο χαμηλού και υψηλού επιπέδου κλιματικής αλλαγής, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

Αναμένεται η παγκόσμια προσφορά ξυλείας να αυξηθεί. Οι εκροές βιομηχανικού ξύλου ενδέχεται να αυξηθούν από 8% έως 30% για το σενάριο χαμηλού και υψηλού επιπέδου κλιματικής αλλαγής, αντίστοιχα. Η αύξηση της προσφοράς ξυλείας θα προκαλέσει παγκόσμια χαμηλότερες τιμές ξυλείας. Η επίδραση στην παγκόσμια ευημερία θα είναι πιθανώς θετική: μελέτες δείχνουν ότι τα οφέλη των χαμηλότερων τιμών για τους καταναλωτές κυριαρχούν έναντι των ζημιών για τους παραγωγούς. Από τώρα έως το 2100, τα παγκόσμια αποθέματα άνθρακα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6% έως 10% για το σενάριο χαμηλού και υψηλού επιπέδου κλιματικής αλλαγής, αντίστοιχα.

22ος αιώνας: περαιτέρω αύξηση της προσφοράς ξυλείας, αλλά συρρίκνωση της δασικής έκτασης

Η αβεβαιότητα της κλιματικής αλλαγής και η ανταπόκριση των δασών και των αγορών ξυλείας είναι πολύ μεγαλύτερη τον 22ο από ό, τι τον 21ο αιώνα. Τον 22ο αιώνα, η παγκόσμια δασική έκταση είναι πιθανό να συρρικνωθεί και να επανέλθει στο σημερινό της επίπεδο. Ωστόσο, η παραγωγικότητα των δασών και η προσφορά ξυλείας θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως το έτος 2200. Επίσης, η σύνθεση των ειδών δέντρων των μελλοντικών δασών θα είναι πολύ διαφορετική από την σημερινή και αυτό θα επηρεάσει διοικητικά και οικονομικά τους αρμόδιους τομείς. Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, και σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, οι εκροές βιομηχανικού ξύλου μπορεί να αυξηθούν κατά 23% έως 50% για το σενάριο χαμηλού και υψηλού επιπέδου κλιματικής αλλαγής, αντίστοιχα. Η μείωση των τιμών της ξυλείας στον 21ο αιώνα αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τον 22ο αιώνα.

Η μεγαλύτερη αύξηση της προσφοράς ξυλείας αναμένεται να συμβεί σε εύκρατα κλίματα, με μικρότερες αλλαγές και πιθανώς ακόμη και μειώσεις στα τροπικά κλίματα.

Η ισχυρή αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων άνθρακα στα δάση στον 21ο αιώνα πιθανότατα δεν θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και στον 22ο. Σύμφωνα με το χαμηλό σενάριο της κλιματικής αλλαγής, τα δάση αναμένεται να αυξήσουν ελαφρώς τη δέσμευση άνθρακα έως το 2200 ενώ με το σενάριο υψηλών προδιαγραφών, οι αλλαγές στο απόθεμα άνθρακα είναι εξαιρετικά αβέβαιες μετά το 2050. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι προβλέψεις ποικίλλουν από ισχυρή μείωση σε ισχυρή αύξηση. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η πρόβλεψη για τον δεσμευμένο άνθρακα ανά εκτάριο δασικής έκτασης είναι υψηλότερη το 2200 απ’ότι σήμερα

Πηγή: Faveroetal., 2021. Περιβαλλοντικές ερευνητικές επιστολές 16.

Δημοσιεύτηκε: 25/4/21 climate change post

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.