Ενημέρωση για τον Κατάλογο Μελών του Π.Σ.Ξ.

Ο κατάλογος μας απαιτεί για την επικαιροποίηση του και συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την την εκ νέου εγγραφή σας

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Εγγραφή

* απαιτείται
Μορφή μνυμάτων

Καταβολή ετησιας συνδρομης 2020

Ενημερωτικό Δελτίο
μελών Π.Σ.Ξ.