Εκτύπωση
PDF
01
Μαϊ

πρόγραμμα για την πιστοποίηση των Δασών του Congo

 
Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για την πιστοποίηση των Δασών του Congo
 
Dear Mr. Albanis,
 
I would like to bring the Congo Basin Program to the attention of Hellenic Timber Association and your members.
 
The Congo Basin Program (CBP) of the Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) supports forest companies in achieving and maintaining FSC certification. To that end the CBP provides 50% co-financing of relevant services (including RIL training, audits, HCVF analysis, training on social issues) and advice in the preparation of an action plan. At first, the CBP focused on Cameroon, Gabon, Republic of Congo and Democratic Republic of Congo, but now we have expanded our scope to include all African countries. The first partner of CBP is now FSC certified: SFID (Société Forestière et Industrielle de la Doumé) of Rougier Group has achieved FSC certification for its three forest concessions (286,000 ha) in Cameroon. The Congo Basin Program runs until the end of 2015, so we still have almost 3 years to assist other forest companies to FSC certification as well.
 
I can imagine that your members have suppliers for whom the Congo Basin Program can be interesting. Therefore it would be good that they know of the existence of this program and who to contact for more information. Could there be a message posted on your website and/ or could an article about the CBP be included in a newsletter? Or do you see other ways to bring the CBP under the attention of your members?
 
Thanks in advance for your cooperation.
 
 
Kind regards,
 
Petra Westerlaan
Agente de Programme/ Program Officer

Καταβολη ετησιας συνδρομης 2016