Εκτύπωση
PDF
12
Απρ

Ο ΕΥΡΩΠ. ΝΟΜΟΣ 995/2010 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 03/03/2013

Αναστάτωση και μερικές φορές και σύγχυση προκαλεί η εφαρμογή ή όχι της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 995/2010 σχετικά με τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά μιας και μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ταυτόχρονα οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την στιγμή που γράφεται αυτή η ανακοίνωση δεν έχει αναγνωρίσει κανένα Φορέα Παρακολούθησης (Monitoring Organization) κάτι που επιτείνει ακόμη περισσότερο την αγωνία και την ανασφάλεια των επιχειρήσεων που εισάγουν και διακινούν ξυλεία στην Ελληνική επικράτεια.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω  είναι να έχει κυκλοφορήσει λανθασμένα στην αγορά ότι ο Νόμος δεν εφαρμόζεται ακόμη!!!!!!

Ο Νόμος έχει αρχίσει και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 3 Μαρτίου 2013 και όλοι όσοι εισάγουν από χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνουν πρώτοι ξυλεία ή προϊόντα ξύλου μέσα σε  αυτήν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 995/2010 που θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι όπως κάθε Ευρωπαϊκός Νόμος υπεράνω της Εθνικής Νομοθεσίας.

Συμπερασματικά κάθε επιχείρηση και μέχρι να εγκριθούν Φορείς Παρακολούθησης που θα διευκολύνουν την όλη διαδικασία (Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ)  θα πρέπει να υιοθετούν ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας και με δική τους ευθύνη να το εφαρμόζουν απαρέγκλιτα.  Σας ενημερώνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει  χωρίς Κόστος και θα μας ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε πόσα και ποια από τα μέλη μας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Φορέα Παρακολούθησης. 

Η επικειμένη ΚΥΑ που έχει σχεδόν προετοιμαστεί πιθανά να επιφέρει κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες όμως θα έχουν ισχύει μετά την ψήφισή της. Παραβάσεις όμως που έχουν να κάνουν με τον Ευρωπαϊκό Νόμο  θα τιμωρούνται και με αναδρομική ισχύει της Ελληνικής Νομοθεσίας μιας και αποτελούν παράπτωμα για τον 995/2010.

Ο Ευρωπαϊκός νόμος 995/2010 έχει τεθεί σε εφαρμογή και ΟΛΟΙ πρέπει να τον τηρούμε κατά γράμμα .

 Ο νόμος αυτός σίγουρα αποτελεί μια ακόμα επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις μας αν αποφασίσουμε να τον αντιμετωπίσουμε έτσι, Επιπλέον γραφειοκρατία έλεγχοι...  Μπορούμε όμως να το δούμε και σαν μία θαυμάσια ευκαιρία να περιφρουρήσουμε την δουλειά μας καθώς θα γίνει πιο δύσκολη και άρα πιο ασφαλής.

Το Ξύλο με την επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού θα γίνει το πρώτο και μόνο Δομικό Υλικό που θα συγκεντρώνει τόσα πλεονεκτήματα στον κλάδο.  Αρνητικό Αποτύπωμα Διοξειδίου του Άνθρακα και πλέον ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Αειφόρο ήτοι ανεξάντλητο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε επανειλημμένες συνεδριάσεις έχει αποφασίσει να το θεωρήσει ως ευκαιρία για να δημιουργήσουμε έναν σωστό κλάδο για τα παιδιά μας.

 

Παρακαλούμε όλους να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕ  http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_el.htm  όπου υπάρχει μία εκτενής παρουσίαση του Κανονισμού !

Με εκτίμηση,

Κατεβάστε το Leaflet εδώ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Καταβολη ετησιας συνδρομης 2016