ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση

  • Μαγνησίας 16
  • Ιωνία
  • Θεσσαλονίκη
  • 57008

Επαφή

E-Mail

Καταβολη ετησιας συνδρομης 2016